Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
  Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Projekty partnerskie
Icon Praca    Logo BIP
 
  
Widok: 
ZmianyFiltrEdytuj
2018-03-20 14:37
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ochrony Powietrza).
Mariola Nega 
2018-03-20 13:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii).
Jacek Kocurek 
2018-03-20 09:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-03-20 09:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-03-16 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Fizyk (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej).
Witold Ścieszka 
2018-03-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2018-03-13 14:29
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Witold Ścieszka 
2018-03-12 12:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asysten naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-03-08 14:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Nadzwyczajny (Wydział Chemiczny - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii).
Jacek Kocurek 
2018-03-08 13:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-03-08 09:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-03-08 09:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-03-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Grażyna Świder 
2018-03-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Grażyna Świder 
2018-03-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury).
Grażyna Świder 
2018-03-05 14:00
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Fizyk (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej).
Witold Ścieszka 
2018-03-02 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-03-01 08:34
Na stronie "Kontrola zarządcza" zostało opublikowane "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2017".
Krzysztof Gurgul 
2018-03-01 08:21
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Dyrektor Centrum Biotechnologii (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-02-28 16:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asysten naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2018-02-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-02-20 09:16
Na stronie "Władze" zmieniono wybranego przedstawiciela Samorządu Studenckiego (na kadencję 1.09.2017 - 31.08.2018): w miejsce  studenta Patryka Kurca (ROZ) jest Kinga Pałac (ROZ).  
Krzysztof Gurgul 
2018-02-19 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2018-02-16 14:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-02-13 14:56
Do bocznego, lewego menu witryny BIP została dodana nowa strona "Projekty partnerskie".
Krzysztof Gurgul 
2018-02-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Witold Ścieszka 
2018-02-12 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2018-02-12 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-02-07 14:15
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Grażyna Świder 
2018-02-07 14:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Grażyna Świder 
2018-02-07 13:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Architektury - Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury).
Grażyna Świder 
2018-02-07 07:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-02-05 13:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2018-01-31 14:58
Na stronie "Wyniki naborów" został opublikowany dokument: "Informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego w Politechnice Śląskiej na stanowisko Kierownika ds. Szkolenia Praktycznego".
Krzysztof Gurgul 
2018-01-31 09:49
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Witold Ścieszka 
2018-01-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2018-01-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-01-29 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2018-01-26 15:41
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2018-01-26 07:03
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-01-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik ds. Szkolenia Praktycznego (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Witold Ścieszka 
2018-01-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Centrum Zarządzania Projektami - Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych).
Witold Ścieszka 
2018-01-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-01-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-01-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2018-01-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego).
Jacek Kocurek 
2018-01-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-01-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2018-01-22 14:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Mechaniki i Mostów).
Jacek Staszkiewicz 
2018-01-22 13:04
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik ds. Szkolenia Praktycznego (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Witold Ścieszka 
2018-01-17 11:10
W zakładce "Struktura" (lewe menu) umieszczono schemat struktury organizacyjnej PŚ na dzień 17 stycznia 2018 r. oraz dodano Pismo Okólne dotyczące organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2017/2018 (aktualizacja na dzień 17.01.2018 r.​) .
Krzysztof Gurgul 
2018-01-15 12:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2018-01-15 12:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-01-15 09:44
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Centrum Zarządzania Projektami - Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych).
Witold Ścieszka 
2018-01-12 13:18
W zakładce "Struktura" (lewe menu) umieszczono schemat struktury organizacyjnej PŚ na dzień 12 stycznia 2018 r.
Krzysztof Gurgul 
2018-01-12 09:33
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2018-01-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-01-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-01-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2018-01-11 13:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2018-01-11 13:12
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Dyrektor Centrum Biotechnologii (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-01-11 09:37
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-01-11 09:36
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-01-10 12:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego).
Jacek Kocurek 
2018-01-10 08:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-01-09 13:57
Na stronę "Ważne dokumenty" dodano Pismo Okólne nr 35/2017 (tekst ujednolicony na dzień 8.01.2018 r.). W zakładce "Struktura" (lewe menu) umieszczono schemat struktury organizacyjnej PŚ na dzień 9 stycznia 2018 r.
Krzysztof Gurgul 
2018-01-09 08:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2018-01-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu).
Renata Rajkiewicz 
2018-01-02 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Nadzwyczajny (Wydział Chemiczny - Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego).
Jacek Kocurek 
2017-12-29 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Biotechnologii Środowiskowej).
Mariola Nega 
2017-12-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2017-12-22 11:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-22 11:41
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-22 11:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-12-20 09:41
Na stronach witryny internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej zostało zmienione logo Politechniki Śląskiej
Krzysztof Gurgul 
2017-12-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-12-18 14:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu).
Renata Rajkiewicz 
2017-12-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2017-12-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-12-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-15 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Planowania, Analiz Finansowych i Kontrolingu).
Witold Ścieszka 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-14 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2017-12-12 15:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Biotechnologii Środowiskowej).
Mariola Nega 
2017-12-12 12:03
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2017-12-08 11:07
Ze strony „Ważne dokumenty” usunięto:
- Uchwałę nr V/43/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej,
- Zarządzenie nr 91/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej,
- Pismo Okólne nr 4/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2016/2017.
Dodano Pismo Okólne nr 35/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2017/2018.
Krzysztof Gurgul 
2017-12-05 11:12
Na stronie "Ważne dokumenty" uaktualniono linki do akapitu: "Powszechnie obowiązujące akty prawne". Z bocznego menu usunięto zakładkę "Status prawny".
Krzysztof Gurgul 
2017-12-04 14:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-12-04 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-04 09:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-04 08:46
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Planowania, Analiz Finansowych i Kontrolingu).
Witold Ścieszka 
2017-12-04 08:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-12-04 08:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Nadzwyczajny (Wydział Chemiczny - Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego).
Jacek Kocurek 
2017-12-01 15:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2017-12-01 08:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-30 00:05
Na stronę "Archiwum staży w Politechnice Śląskiej" zostało przeniesione ogłoszenie o stażu na stanowisku: Staż Administracja Centralna/Wydziałowa
Aleksandra Musiałek 
1 - 100 Następny