Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
 Logo Pol. Śl.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
  Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca    Logo BIP
 
  
Widok: 
ZmianyFiltrEdytuj
2017-12-15 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Planowania, Analiz Finansowych i Kontrolingu).
Witold Ścieszka 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-15 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-12-14 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2017-12-12 15:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Biotechnologii Środowiskowej).
Mariola Nega 
2017-12-12 12:03
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2017-12-08 11:07
Ze strony „Ważne dokumenty” usunięto:
- Uchwałę nr V/43/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej,
- Zarządzenie nr 91/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej,
- Pismo Okólne nr 4/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2016/2017.
Dodano Pismo Okólne nr 35/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2017/2018.
Krzysztof Gurgul 
2017-12-05 11:12
Na stronie "Ważne dokumenty" uaktualniono linki do akapitu: "Powszechnie obowiązujące akty prawne". Z bocznego menu usunięto zakładkę "Status prawny".
Krzysztof Gurgul 
2017-12-04 14:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-12-04 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-04 09:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-12-04 08:46
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Planowania, Analiz Finansowych i Kontrolingu).
Witold Ścieszka 
2017-12-04 08:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-12-04 08:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Nadzwyczajny (Wydział Chemiczny - Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego).
Jacek Kocurek 
2017-12-01 15:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2017-12-01 08:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-30 00:05
Na stronę "Archiwum staży w Politechnice Śląskiej" zostało przeniesione ogłoszenie o stażu na stanowisku: Staż Administracja Centralna/Wydziałowa
Aleksandra Musiałek 
2017-11-29 10:15
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-28 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-27 12:53
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2017-11-27 12:46
Na stronie "Władze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-27 08:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2017-11-24 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-11-21 08:57
Do linku „Struktura” w bocznym menu witryny dodano aktualny plik ze strukturą Politechniki Śląskiej.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-21 08:39
Na stronie "Wadze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-20 12:39
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (z habilitacją) (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej).
Barbara Ćwiok 
2017-11-20 08:14
Na stronie "Wadze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-17 11:25
Na stronie "Wadze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-17 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2017-11-16 08:23
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-11-16 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Katedra Informatyki Przemysłowej).
Aleksandra Matera 
2017-11-14 14:15
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-14 12:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-14 12:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-14 11:51
Na stronie "Ważne dokumenty" dodany został dokument: Uchwała nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej. Na stronie "Majątek" dodano stan majątku Pol. Śl. za lata 2015 i 2016.
Krzysztof Gurgul 
2017-11-13 14:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-13 14:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-13 13:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-13 13:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-13 13:53
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2017-11-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-11-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2017-11-10 14:50
Przeredagowano stronę „Status prawny”. Do linku „Struktura” w bocznym menu witryny dodano aktualny plik ze strukturą Politechniki Śląskiej. Uzupełniono skład Senatu na stronie "Władze".
Krzysztof Gurgul 
2017-11-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-09 12:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-09 11:08
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-09 10:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-11-09 10:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-11-09 08:07
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-11-09 08:07
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania i Administracji).
Jolanta Sobota 
2017-11-08 14:24
Na stronę "Wyniki naborów - archiwum" została przeniesiona informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego w Politechnice Śląskiej na stanowisko Kierownika Biura Promocji
Krzysztof Gurgul 
2017-11-08 14:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-11-03 10:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-11-03 10:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-11-03 08:26
Na stronie "Staże w Politechnice Śląskiej" zostało umieszczone ogłoszenie o stażu na stanowisku: Staż Administracja Centralna/Wydziałowa
Aleksandra Musiałek 
2017-10-30 14:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Katedra Informatyki Przemysłowej).
Aleksandra Matera 
2017-10-27 13:23
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2017-10-27 13:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2017-10-27 12:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW).
Barbara Ćwiok 
2017-10-27 10:03
Na stronie "Ważne dokumenty" dodane zostały dokumenty: Regulamin studiów w tłumaczeniu na język angielski oraz wersji polsko-angielskiej, zarządzenia: nr 91/16/17 oraz nr 70/16/17. Usunięto ze strony: Pismo Okólne nr 27/15/16 oraz Uchwały: nr VIII/77/16/17, nr XXXIX/322/15/16, nr XIX/161/13/14, nr VIII/79/16/17, nr XXXVIII/307/15/16.     
Krzysztof Gurgul 
2017-10-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2017-10-26 09:21
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-10-25 09:31
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystenta (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2017-10-25 09:30
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystenta (Wydział Budownictwa - Katedra Geotechniki i Dróg).
Jacek Staszkiewicz 
2017-10-25 09:30
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Konstrukcji Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2017-10-24 09:43
Na stronie "Ważne dokumenty" dodane zostały dokumenty: uchwała nr 116/2017 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego oraz uaktualnione: ustawa o finansach publicznych, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Prawo o szkolnictwie wyższym.
Krzysztof Gurgul 
2017-10-23 14:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny - opiekun dzienny w Klubie Malucha (Pion Kanclerza - Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych).
Witold Ścieszka 
2017-10-23 12:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-10-23 12:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-10-23 11:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-10-23 11:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-10-23 11:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2017-10-23 09:31
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2017-10-18 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Kwestora - Dział Wynagrodzeń).
Witold Ścieszka 
2017-10-16 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-10-16 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-10-13 14:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2017-10-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2017-10-13 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Kwestora - Dział Wynagrodzeń).
Witold Ścieszka 
2017-10-13 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2017-10-11 00:04
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2017-10-05 13:25
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Kwestora - Dział Wynagrodzeń).
Witold Ścieszka 
2017-10-05 13:24
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Kwestora - Dział Wynagrodzeń).
Witold Ścieszka 
2017-10-02 10:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2017-10-02 10:07
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Beata Mryka 
2017-10-02 10:03
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2017-10-02 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2017-09-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent Naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2017-09-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Wykładowca (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2017-09-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Wykładowca (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii).
Jacek Kocurek 
2017-09-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów).
Anna Borok 
1 - 100 Następny