Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Logo Pol. Śl.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Status prawny
Icon Władze
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Majątek


Majątek

 1. Forma własności: własność państwowych osób prawnych
   
 2. Majątek Politechniki Śląskiej:
   
  • 2001 r.

   Stan na dzień 31.12.200 1r. zgodnie z informacją podaną w MP B z dnia 10 października 2002 r. -Dz. Urz. RP Nr. 361, poz.2894)
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi 212.464.751,28 zł, w tym m.in.:

   a) majątek trwały (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 170.682.017,46

   b) majątek obrotowy (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 41.485.004,84
    
  • 2002 r.

   Stan na dzień 31.12.2002 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 204.947.072,52 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 174.864.087,81

   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 30.082.984,71

  • 2003 r.

   Stan na dzień 31.12.2003 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 206.257.835,09 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 173.438.720,41

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 32.819.114,68
    
  • 2004 r.
    
   Stan na dzień: 31.12.2004 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 235.345.825,02 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą 182.056.293,29
    
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 53.289.531,73
    
  • 2005 r.
    

   Stan na dzień: 31.12.2005 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 255.741.290,00 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 187.509.634,00
    
   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 68.231.656,00
    
  • 2006 r.
    

   Stan na dzień: 31.12.2006 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 287.587.786,12 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 199.198.685,33
    
   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 88.389.100,79

  • 2007 r.

   Stan na dzień: 31.12.2007 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 302.558.711,16 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 209.655.596,74

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne) wynoszą: 92.903.114,42

  • 2008 r.

   Stan na dzień 31.12.2008 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 303 392 344,74 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 225 525 581,83

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne) wynoszą: 77 866 762,91

  • 2009 r.

   Stan na dzień 31.12.2009 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 313 621 421,31 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 233 959 682,47

   b) aktywa obrotowe: 79 661 738 84

  • 2010 r.

   Stan na dzień 31.12.2010 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 405 293 648,00 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 282 398 872,76

   b) aktywa obrotowe: 122 894 775,24

  • 2011 r.

   Stan na dzień 31.12.2011 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 502 418 309,43 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 385 153 542,20

   b) aktywa obrotowe: 117 264 767,23

  • 2012 r.

   Stan na dzień 31.12.2012 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 516 108 220,21 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 414 174 883,08

   b) aktywa obrotowe: 101 993 337,13

  • 2013 r.

   Stan na dzień 31.12.2013 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 534 371 694,78 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 429 227 662,77

   b) aktywa obrotowe: 105 144 032,01

  • 2014 r.

   Stan na dzień 31.12.2014 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 547.259.854,24 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 449.328.504,95

   b) aktywa obrotowe: 97.931.349,29   |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |