Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Projekty partnerskie
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Majątek


Majątek

 1. Forma własności: własność państwowych osób prawnych
   
 2. Majątek Politechniki Śląskiej:
   
  • 2001 r.

   Stan na dzień 31.12.200 1r. zgodnie z informacją podaną w MP B z dnia 10 października 2002 r. -Dz. Urz. RP Nr. 361, poz.2894)
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi 212.464.751,28 zł, w tym m.in.:

   a) majątek trwały (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynosi: 170.682.017,46

   b) majątek obrotowy (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynosi: 41.485.004,84
    
  • 2002 r.

   Stan na dzień 31.12.2002 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 204.947.072,52 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 174.864.087,81

   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 30.082.984,71

  • 2003 r.

   Stan na dzień 31.12.2003 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 206.257.835,09 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 173.438.720,41

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 32.819.114,68
    
  • 2004 r.
    
   Stan na dzień: 31.12.2004 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 235.345.825,02 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą 182.056.293,29
    
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 53.289.531,73
    
  • 2005 r.
    

   Stan na dzień: 31.12.2005 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 255.741.290,00 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 187.509.634,00
    
   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 68.231.656,00
    
  • 2006 r.
    

   Stan na dzień: 31.12.2006 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 287.587.786,12 zł, w tym m.in.:
    
   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 199.198.685,33
    
   b)
   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) wynoszą: 88.389.100,79

  • 2007 r.

   Stan na dzień: 31.12.2007 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 302.558.711,16 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 209.655.596,74

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne) wynoszą: 92.903.114,42

  • 2008 r.

   Stan na dzień 31.12.2008 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 303 392 344,74 zł, w tym m.in.:

   a) aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) wynoszą: 225 525 581,83

   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne) wynoszą: 77 866 762,91

  • 2009 r.

   Stan na dzień 31.12.2009 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 313 621 421,31 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 233 959 682,47

   b) aktywa obrotowe: 79 661 738 84

  • 2010 r.

   Stan na dzień 31.12.2010 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 405 293 648,00 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 282 398 872,76

   b) aktywa obrotowe: 122 894 775,24

  • 2011 r.

   Stan na dzień 31.12.2011 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 502 418 309,43 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 385 153 542,20

   b) aktywa obrotowe: 117 264 767,23

  • 2012 r.

   Stan na dzień 31.12.2012 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 516 108 220,21 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 414 174 883,08

   b) aktywa obrotowe: 101 993 337,13

  • 2013 r.

   Stan na dzień 31.12.2013 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 534 371 694,78 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 429 227 662,77

   b) aktywa obrotowe: 105 144 032,01

  • 2014 r.

   Stan na dzień 31.12.2014 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 547.259.854,24 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 449.328.504,95

   b) aktywa obrotowe: 97.931.349,29

  • 2015 r.

   Stan na dzień 31.12.2015 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 58O.348.516,89 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 48O.833.O90,83

   b) aktywa obrotowe: 99.515.426,O6

  • 2016 r.

   Stan na dzień 31.12.2016 r.
   Majątek Politechniki Śląskiej wynosi: 554.180.122,186 zł, w tym:

   a) aktywa trwałe: 472.725.185,48

   b) aktywa obrotowe: 81.454.937,38   |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |