Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Projekty partnerskie
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Status prawny


 Status prawny

  1. Politechnika Śląska jest państwową szkołą wyższą i została utworzona na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 118) oraz dekretu z dnia 20 marca 1946r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej z Katowic do Gliwic (Dz. U. Nr 13, poz. 91).

  2. Politechnika Śląska działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

  3. Politechnika Śląska na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645), jest wpisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00115/2015. |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |