Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Logo Pl. Śl.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Status prawny
Icon Władze
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Status prawny


 Status prawny

  1. Politechnika Śląska jest państwową szkołą wyższą i została utworzona na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 118) oraz dekretu z dnia 20 marca 1946r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej z Katowic do Gliwic (Dz. U. Nr 13, poz. 91).

  2. Politechnika Śląska działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy oraz Statutu Politechniki Śląskiej (tekst jednolity na dzień 1 lutego 2017 roku).

  3. Politechnika Śląska na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645), jest wpisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00115/2015. |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |