Logo Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej
Status prawny
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Status prawny
Icon Władze
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca
Icon

 Status prawny

  1. Politechnika Śląska jest państwową szkołą wyższą i została utworzona na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 118) oraz dekretu z dnia 20 marca 1946r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej z Katowic do Gliwic (Dz. U. Nr 13, poz. 91).

  2. Politechnika Śląska działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy oraz Statutu Politechniki Śląskiej (tekst jednolity na dzień 1 lutego 2017 roku).

  3. Politechnika Śląska na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645), jest wpisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00115/2015.