Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Logo Pl. Śl.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Władze


Władze Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Trawiński 

Kanclerz  
mgr Amelia Bartnicka

Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Krystyna Pręda 

Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor - przewodniczący Senatu - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. w Pol. Śl. (R) 

Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. w Pol. Śl. - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (RN)
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. w Pol. Śl. – Prorektor ds. Ogólnych (RO)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. w Pol. Śl. – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (RW)
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (RD)

Dziekani

 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Wydział Architektury (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Adam Czornik, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
 • dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Budownictwa (RB)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Chemiczny (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Elektryczny (RE)
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Górnictwa i Geologii (RG)
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB)
 • dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (RM)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE)
 • dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Matematyki Stosowanej (RMS)
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, doc. w Pol. Śl. - Wydział Transportu (RT)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, prof. zw. w Pol. Śl. - Instytut Fizyki Centrum Naukowo - Dydaktyczne (RIF)
 • dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (RK)

Wybrani przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

 • prof. dr hab. Jerzy Stiller (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Łęski, prof. zw. w Pol. Śl. (RAu)
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec (RB)
 • prof. dr hab. inż. Marian Turek, prof. zw. w Pol. Śl. (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, prof. zw. w Pol. Śl. (RE)
 • dr hab. inż. Krzysztof Labus, prof. nzw. w Pol. Śl. (RG)
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, prof. zw. w Pol. Śl. (RIB)
 • dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. nzw. w Pol. Śl. (RIE)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. w Pol. Śl. (RM)
 • dr hab. inż. Damian Słota, prof. nzw. w Pol. Śl. (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, prof. zw. w Pol. Śl. (RMT)
 • dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl. (ROZ)
 • dr hab. inż. Stanisław Krawiec (RT)
 • dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. (RIF)
 • dr hab. Przemysław Gębal, prof. nzw. w Pol. Śl. (RK)

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. arch. Justyna Wojtas - Swoszowska (RAr)
 • dr inż. Zbigniew Ogonowski (RAu)
 • dr inż. Marian Łupieżowiec (RB)
 • dr inż. Jerzy Raczek, doc. w Pol. Śl. (RCh)
 • dr inż. Tomasz Rusek (RE)
 • dr inż. Piotr Kołodziejczyk, doc. w Pol. Śl. (RG)
 • dr inż. Wojciech Więcławek (RIB)
 • dr inż. Bożena Gil (RIE)
 • dr inż. Jakub Wieczorek (RM)
 • dr inż. Piotr Gawron (RMS)
 • dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT)
 • dr hab. inż. Katarzyna Dohn (ROZ)
 • dr inż. Kazimierz Witaszek (RT)
 • dr inż. Grzegorz Poręba (RIF)
 • dr Ewa Figas (RK)
 • dr Krzysztof Czapla, doc. w Pol. Śl. (RJM2)

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Beata Borszcz - Grela (RO1)
 • mgr Krystyna Pręda (AK)
 • mgr Urszula Biernat (RO2)

Wybrani przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich (na kadencję 1.09.2017 - 31.08.2018)

 • mgr inż. Anna Kiljan (RMT)

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego (na kadencję 1.09.2017 - 31.08.2018)

 • Monika Ociepka (RAr)
 • Bartosz Kordala (RAu)
 • Jarosław Urbanek (RAu)
 • Patryk Damasiewicz (RB)
 • Marcin Musiolik (RB)
 • Rafał Świaczny (RB)
 • Weronika Maciak (RCh)
 • Katarzyna Mrowiec (RCh)
 • Dawid Franke (RG)
 • Edyta Piecuch (RIB)
 • Barbara Balon (RMT)
 • Damian Grabowski (RMT)
 • Patryk Kurc (ROZ)

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 • mgr Amelia Bartnicka (RA)
 • mgr inż. Andrzej Koziara (RJO1)
 • dr inż. Jacek Majewski (przedstawiciel ZNP)
 • dr inż. Tadeusz Giza (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

Osoby zapraszane:

 • dr Zygmunt Łukaszczyk (CKI)
 • dr Małgorzata Rachwalska-Mitas (RJM1)
 • mgr Ewa Brońka (RR2)


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |