Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnianie informacji publicznej   
Logo Pl. Śl.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Status prawny
Icon Władze
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Majątek
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Władze


Władze Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. w Pol. Śl.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Trawiński 

Kanclerz  
mgr Amelia Bartnicka

Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Krystyna Pręda 

Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor - przewodniczący Senatu - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. w Pol. Śl. (R) 

Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. w Pol. Śl. - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (RN)
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. w Pol. Śl. – Prorektor ds. Ogólnych (RO)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. w Pol. Śl. – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (RW)
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (RD)

Dziekani

 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Wydział Architektury (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Adam Czornik, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
 • dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Budownictwa (RB)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Chemiczny (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Elektryczny (RE)
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Górnictwa i Geologii (RG)
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB)
 • dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (RM)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, prof. zw. w Pol. Śl. - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE)
 • dr hab. inż. Waldemar Hołubowski - Wydział Matematyki Stosowanej (RMS)
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl. - Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, doc. w Pol. Śl. - Wydział Transportu (RT)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, prof. zw. w Pol. Śl. - Instytut Fizyki Centrum Naukowo - Dydaktyczne (RIF)
 • dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (RK)

Wybrani przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

 • prof. dr hab. Jerzy Stiller (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Łęski, prof. zw. w Pol. Śl. (RAu)
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec (RB)
 • prof. dr hab. inż. Marian Turek, prof. zw. w Pol. Śl. (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, prof. zw. w Pol. Śl. (RE)
 • dr hab. inż. Krzysztof Labus, prof. nzw. w Pol. Śl. (RG)
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, prof. zw. w Pol. Śl. (RIB)
 • dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. nzw. w Pol. Śl. (RIE)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Blacha (RM)
 • prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski, prof. zw. w Pol. Śl. (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, prof. zw. w Pol. Śl. (RMT)
 • dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl. (ROZ)
 • dr hab. inż. Stanisław Krawiec (RT)
 • dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. (RIF)

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. arch. Justyna Wojtas - Swoszowska (RAr)
 • dr inż. Zbigniew Ogonowski (RAu)
 • dr inż. Marian Łupieżowiec (RB)
 • dr inż. Jerzy Raczek, doc. w Pol. Śl. (RCh)
 • dr inż. Tomasz Rusek (RE)
 • dr inż. Piotr Kołodziejczyk, doc. w Pol. Śl. (RG)
 • dr inż. Wojciech Więcławek (RIB)
 • dr inż. Franciszek Gramatyka, doc. w Pol. Śl. (RIE)
 • dr inż. Jakub Wieczorek (RM)
 • dr inż. Piotr Gawron (RMS)
 • dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT)
 • dr inż. Katarzyna Dohn (ROZ)
 • dr inż. Kazimierz Witaszek (RT)
 • dr inż. Grzegorz Poręba (RIF)
 • dr Jerzy Wolny (RK)
 • dr Ewa Figas (RK)
 • dr Krzysztof Czapla, doc. w Pol. Śl. (RJM2)

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Beata Borszcz - Grela (RO1)
 • mgr Krystyna Pręda (AK)
 • mgr Urszula Biernat (RO2)

Wybrani przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich (na kadencję 1.09.2016 - 31.08.2017)

 • mgr inż. Anna Kiljan (RMT)

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego (na kadencję 1.09.2016 - 31.08.2017)

 • Barbara Balon (RMT)
 • Kinga Harazin (RCh)
 • Bartosz Kordala (RAu)
 • Piotr Kozłowski (RE)
 • Filip Michalski (RB)
 • Urszula Mołdysz (RIB)
 • Marcin Musiolik (RB)
 • Pior Oczkowski (RIE)
 • Olga Ogońska (ROZ)
 • Jacek Pietrasina (RMT)
 • Paweł Posełek (RE)
 • Grzegorz Rychlik (RG)
 • Rafał Świaczny (RB)
 • Edyta Tylka (RIE)

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 • mgr Amelia Bartnicka (RA)
 • mgr Maria Rychlewska (RJO2)
 • dr inż. Jacek Majewski (przedstawiciel ZNP)
 • dr inż. Tadeusz Giza (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

Osoby zapraszane:

 • dr Zygmunt Łukaszczyk (CKI)
 • dr Małgorzata Rachwalska-Mitas (RJM2)
 • mgr Ewa Brońka (RR2)


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |