Logo Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Biuletyn Informacji Publicznej
Ważne dokumenty
Folder
 
 
 

Ważne dokumenty

Studia
 
 
   
  
Widok: 
TematFiltrDokumentFiltrEdytuj
Z40R1011.pdf
Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej
Z Nr 40/10/11
 
Z62R1011.pdf
Zarządzenie w sprawie ochrony informacji niejawnych na Politechnice Śląskiej
Z Nr 62/10/11
 
Z44R1112.pdf
Zarządzenie w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej”
Z Nr 44/11/12
 
Z36_1112_utworzenie_OBLZA pdf.pdf
Zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Losów Zawodowych Absolwentów
Z Nr 36/11/12
 
Z48_1112.pdf
Zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Energetyki Prosumenckiej”
Z Nr 48/11/12
 
Z10R1112.pdf
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Technologii Obronnych”
Z Nr 10/11/12
 
Z69R1011.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany symboli organizacyjnych wewnętrznych jednostek Wydziału Matematyki Stosowanej i zmiany Regulaminu organizacyjnego
Z Nr 69/10/11
 
Z11R1213.pdf
Zarządzenie w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym
Z Nr 11/12/13
 
Z32R1415.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej
Z Nr 32/14/15
 
Z40R1415.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej
Z Nr 40/14/15
 
Z67R1112.pdf
Zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Nowych Technologii i zmianie niektórych zarządzeń
Z Nr 67/11/12
 
Z71R1112.pdf
Zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej
Z Nr 71/11/12
 
Z76R1213.pdf
Zarządzenie w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej
Z Nr 76/12/13
 
Z80R1213.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
Z Nr 80/12/13
 
Z92R1112.pdf
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej
Z Nr 92/11/12
 
Z105R1112.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Działu Kształcenia i Spraw Studenckich oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym
Z Nr 105/11/12
 
Z14R1617.pdf
Zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu Kolejowego
Z Nr 14/16/17
 
Z11R1617.pdf
Zarządzenie w sprawie połączenia niektórych jednostek podstawowych
Z Nr 11/16/17
 
Z81R1516.pdf
Zarządzenie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w zakresie komórek administracji centralnej i podporządkowaniu jednostek i komórek organizacyjnych
Z Nr 81/15/16