Logo Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Biuletyn Informacji Publicznej
Ważne dokumenty
Folder
 
 
 
Wybierz widok
Dokumenty ogólne
Studia doktoranckie
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe i kursy dokształcające
 
 
   
TematFiltrDokumentFiltr
P23R0910.pdf
Zasady przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akad. 2011/2012
PO Nr 23/09/10
Z15R0910.pdf
Wysokość stypendium doktoranckiego na Politechnice Śląskiej
Z Nr 15/09/10
Regulamin studiów doktoranckich.pdf
Regulamin studiów doktoranckich
Regulamin studiów doktoranckich
P16R1011.pdf
Zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013
PO Nr 16/10/11
Z85R1011.pdf
Opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akad. 2011/2012
Z Nr 85/10/11
P27R0708.pdf
Wytyczne dla Rad Wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać plany i programy studiów doktoranckich
PO Nr 27/07/08