Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna


Rozprawa doktorska („Tytuł pracy”)Filtr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Edytuj
Daria FrączakUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katalityczne uwodornienie produktów procesu termicznego krakingu odpadów tworzyw sztucznych
Załącznik 
Michał WalczakUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Optymalizacja parametrów procesowych wybranych węzłów instalacji wysokociśnieniowych wytwarzania melaminy
 
Anna SierancUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wpływ modyfikacji składników klejów białkowych do materiałów drewnopochodnych oraz warunków ich aplikacji na właściwości spoin
 
Lech SchimmelpfennigUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Adaptacja i praktyczne zastosowania modeli i algorytmów ekonometrycznych w analizie i optymalizacji złożonych systemów produkcji ciągłej w przemyśle chemicznym
 
Wojciech PiotrowskiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Opracowanie i wdrożenie ulepszonej, niskoemisyjnej technologii przemysłowego wytwarzania octanu etylu
 
Kamil PeckhUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania reakcji utleniającego rozszczepienia podwójnego wiązania węgiel-węgiel z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i tlenu jako czynników utleniających
 
Katarzyna Leśniak-ZiółkowskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Nowa generacja powierzchni bakteriostatycznych/antybakteryjnych otrzymywanych metodą PEO w zawiesinach związków srebra, miedzi i cynku na implantach dedykowanych tkance twardej
 
Bartłomiej KramarczykUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Opracowanie nowatorskiej i ekologicznej formuły materiału wybuchowego emulsyjnego luzem o zwiększonych parametrach detonacyjnych i stabilności chemicznej
 
Natalia BarteczkoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania nad zastosowaniem alternatywnych układów katalitycznych w metatezie olefinowej
 
Karolina BakalorzUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania nad innowacyjnymi, biodegradowalnymi ligandami azotowo-tlenowymi i ich kompleksami metali Fe, Zn, Cu, Mn jako mikroodżywczymi dodatkami dla roślin uprawnych