Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna


Rozprawa doktorska („Tytuł pracy”)Filtr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Edytuj
Tomasz MacuraUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Implementacja procesów projektowych i organizacyjnych w zespołach rozproszonych w przemyśle samochodowym.
 
Karolina WrześniowskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metoda identyfikacji konstrukcyjnych obiektów elementarnych na potrzeby systemu automatycznego planowania procesu technologicznego.
 
Tomasz SzwarcUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Analiza warunków pracy i dobór parametrów geometrycznych separatora powietrzno-olejowego dla turbiny gazowej.
 
Marek SznuraUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Development of a power and communication bus using HIL and computational intelligence techniques.
 
Bartosz StołtnyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wibroaktywność lotniczych silników tłokowych - opracowanie metody oceny stanu technicznego
 
Massimiliano PedotUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Development of new solutions for rapid detection, alert and damage assessment of HSLA welded pipelines.
 
Dorota PalkaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wpływ systemu przewietrzania wyrobiska ścianowego na zagrożenie metanowe w rejonie prowadzonej eksploatacji górniczej.
 
Natalia MolędaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wybrane zagadnienia modelowania numerycznego i badań eksperymentalnych w projektowaniu stentów biodegradowalnych.
 
Aleksandra MikulíkováUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Optymalizacja topologiczna konstrukcji urządzeń rehabilitacyjnych.
 
Przemysław MężykUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Akumulacja i rozpraszanie ciepła odpadowego z silnika pojazdu wojskowego.
 
Paweł ŁójUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Diagnostyka eksploatacyjna pomp próżniowych.
 
Adam KrępaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zastosowanie wybranych metod Lean Enterprise w doskonaleniu strategii zarządzania procesem produkcyjnym odlewów tłoków dla motoryzacji.
 
Mateusz KosiorUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metodyka budowy systemu sterowania platformą mobilną typu UGV.
 
Kamil KołtałoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Techniczno-organizacyjne aspekty wdrożenia technologii wytwarzania cynkowych powłok płatkowych.
 
Piotr KiljanUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metoda określania systemu identyfikacji węgiel-skała.
 
Mateusz JuzuńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wybrane wytyczne dotyczące projektowania osłon podwozi pojazdów szynowych.
 
Jakub FranekUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Proces wtrysku biopolimerów zwiększający wydajność produkcji.
 
Jarosław ChrukinUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metodyka optymalizacji parametrów magistrali zasilająco-sygnałowej z zastosowaniem algorytmów heurystycznych