Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne


Rozprawa doktorska („Tytuł pracy”)Filtr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Edytuj
Dominika StradomskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Katalizatory heterogeniczne oparte o strukturalne nośniki krzemionkowe - zastosowanie w wybranych procesach enzymatycznych i chemoenzymatycznych
 
Daria Świętochowska (Kowalczykiewicz)Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Monolity krzemionkowe jako nośniki enzymów wykorzystywanych w wybranych procesach biotransformacji
 
Paola Zimmermann CrocomoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
The intermolecular and intramolecular donor-akceptor charge transfer behavior as a way to control thermally activated delayed fluorescence emission
 
Massimiliano SipalaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Design, synthesis and photophysical characterization of selected phenanthroimidazole derivatives as Thermally Activated Delayed Fluorescence emitters
 
Aleksandra NygaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Charakterystyka związków donorowo-akceptorowych jako materiałów do elektroniki organicznej, wpływ morfologii na właściwości fotofizyczne i elektrochemiczne warstw
 
Karolina MiszczyszynUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Synteza nowych, półprzewodnikowych związków organicznych dla technologii detektorów światła podczerwonego
 
Marcin GerlichUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Analiza kinetyki spalania w układzie ciał skondensowanych
 
Damian HoniszUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Oddziaływania pi-elektronowe w symetrycznych i asymetrycznych modelowych układach donorowo-akceptorowych o zróżnicowanym powinowactwie elektronowym
 
Dominika Czerwińska-GłówkaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Elektroaktywne powierzchnie polimerowe do sterowania wzrostem biofilmu bakteryjnego i komórkowego
 
Monika Heba (Zaufal)Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania nad katalityczną racemizacją w dynamicznym rozdziale kinetycznym
 
Błażej PodleśnyUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Rozdział mieszanin nanorurek węglowych metodą dwufazowej ekstrakcji wodnej
 
Radosław KitelUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Novel genistein glycoconjugates - synthesis, structure-activity relationships and evaluation of molecular mechanism of action in three-dimentional cancer model
 
Katarzyna HopkoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania nad syntezą inhibitorów glikozylotransferaz oraz ich wstępna ocena aktywności biologicznej
 
Anna DrewniakUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Synteza i charakterystyka nowych diimidów opartych na układach aromatycznych naftalenu i perylenu
 
Mateusz SamborUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Usuwanie metali szlachetnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE) z wykorzystaniem procesów membranowych
 
Urszula DoroszUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Chemoenzymatyczne metody otrzymywania estrów kwasu mlekowego
Załącznik