Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
dr Marta Macełko
e-mail: iod@polsl.pl 
tel. 32 400 30 77

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
dr Adam Lech
e-mail: adam.lech@polsl.pl
tel. 32 400 30 68

Politechnika Śląska
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Akademicka 2A, pok. 290
44-100 Gliwice

Strona www: https://www.polsl.pl/Informacje/IOD/ 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb udostępniania informacji publicznej |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |