Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Programy studiów


Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021


Kierunek
stopień
analityka biznesowa I, profil ogólnoakademicki I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
architektura I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
architektura wnętrz I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
automatyka i informatyka przemysłowa I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
 
automatyka i robotyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
makrokierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
biotechnologia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
budownictwo I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
budownictwo podziemne I, profil ogólnoakademicki  
chemia I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
elektronika i telekomunikacja I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
elektrotechnika I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
energetyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
fizyka techniczna I, profil praktyczny  
gospodarka obiegu zamkniętego I, profil ogólnoakademicki  
gospodarka surowcami mineralnym I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
górnictwo i geologia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
informatyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
informatyka przemysłowa I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
 
makrokierunek: informatyka przemysłowa II, profil ogólnoakademicki
> II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria bezpieczeństwa I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
inżynieria biomedyczna I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria materiałowa I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa I, profil ogólnoakademicki  
inżynieria produkcji I, profil ogólnoakademicki  
inżynieria środowiska I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
lingwistyka stosowana I, profil praktyczny  
logistyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
matematyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
I, profil praktyczny
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil praktyczny
mechatronika I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
modelowanie komputerowe I, profil ogólnoakademicki  
nanotechnologia   II, profil ogólnoakademicki
ochrona środowiska   II, profil ogólnoakademicki
pedagogika I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021) II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie, profil praktyczny
socjologia I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
technologia chemiczna I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
makrokierunek: technologia i inżynieria chemiczna I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
technologie metali I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
teleinformatyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
transport I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
transport kolejowy I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
 
zarządzanie I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
zarządzanie i inżynieria produkcji I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
zarządzanie projektami I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki


Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022


Kierunek
stopień
automatyka i robotyka przemysłowa I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
general engineering (inżynieria ogólna) I, profil ogólnoakademicki  
geodezja i kartografia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
geoinformatyka i geologia środowiska I, profil ogólnoakademicki  
geoinżynieria i eksploatacja surowców I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
informatyka w systemach i układach elektronicznych (computer science in electronic systems and circuits) I, profil ogólnoakademicki  
inżynieria i technologie materiałowe I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria lotnicza i kosmiczna I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
inżynieria produkcji i zarządzania I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn energetycznych I, profil ogólnoakademicki  
mechatronika przemysłowa I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
sustainable energy engineering (zrównoważona inżynieria energetyczna)   II, profil ogólnoakademicki
technologie kognitywne   II, profil ogólnoakademicki


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |