Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Programy studiów


Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021


Kierunek
stopień
analityka biznesowa I, profil ogólnoakademicki
architektura I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
architektura wnętrz I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
automatyka i informatyka przemysłowa I, profil praktyczny  
automatyka i robotyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
makrokierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
biotechnologia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
budownictwo I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
budownictwo podziemne I, profil ogólnoakademicki  
chemia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
elektronika i telekomunikacja I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
elektrotechnika I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
energetyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
II, profil ogólnoakademicki
fizyka techniczna I, profil praktyczny  
gospodarka obiegu zamkniętego I, profil ogólnoakademicki  
gospodarka surowcami mineralnym I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
górnictwo i geologia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
informatyka I, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
informatyka przemysłowa I, profil praktyczny  
makrokierunek: informatyka przemysłowa II, profil ogólnoakademicki
inżynieria bezpieczeństwa I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
inżynieria biomedyczna I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
inżynieria materiałowa I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa I, profil ogólnoakademicki  
inżynieria produkcji I, profil ogólnoakademicki  
inżynieria środowiska I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
lingwistyka stosowana I, profil praktyczny  
logistyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
matematyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
mechanika i budowa maszyn I, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
mechatronika I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
modelowanie komputerowe I, profil ogólnoakademicki  
nanotechnologia   II, profil ogólnoakademicki
ochrona środowiska   II, profil ogólnoakademicki
pedagogika I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021) II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie, profil praktyczny
socjologia I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
technologia chemiczna I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
makrokierunek: technologia i inżynieria chemiczna I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
technologie metali I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
teleinformatyka I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
transport I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
transport kolejowy I, profil praktyczny  
zarządzanie I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
zarządzanie i inżynieria produkcji I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki
zarządzanie projektami I, profil ogólnoakademicki II, profil ogólnoakademicki


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |