Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Nowy Statut obowiązujący od 1.10.2019 roku
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Projekty partnerskie


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, dzięki opracowaniu modelowych programów i ram jakości staży i praktyk dla uczniów w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Wdrożenie produktów projektu bezpośrednio wpłynie na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, zostało ustanowiony Główny Instytut Górnictwa. |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |