Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Nowy Statut obowiązujący od 1.10.2019 roku
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Praca
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Władze


Władze Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. PŚ

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. PŚ

Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. PŚ

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. PŚ

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ 

Kanclerz  
mgr Amelia Bartnicka

Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Krystyna Pręda 

Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor - przewodniczący Senatu - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. PŚ (R) 

Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. zw. PŚ - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (RN)
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. PŚ – Prorektor ds. Ogólnych (RO)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. zw. PŚ – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (RW)
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (RD)

Dziekani

 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ - Wydział Architektury (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Adam Czornik, prof. zw. PŚ - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - Wydział Budownictwa (RB)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. zw. PŚ - Wydział Chemiczny (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. zw. PŚ - Wydział Elektryczny (RE)
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. PŚ - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (RG)
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik, prof. zw. PŚ - Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB)
 • dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (RM)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, prof. zw. PŚ - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE)
 • dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ - Wydział Matematyki Stosowanej (RMS)
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ - Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ - Wydział Transportu (RT)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, prof. zw. PŚ - Instytut Fizyki Centrum Naukowo - Dydaktyczne (RIF)
 • dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (RK)

Wybrani przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

 • prof. dr hab. Jerzy Stiller (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Łęski, prof. zw. PŚ (RAu)
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec (RB)
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek, prof. zw. PŚ (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Walczak, prof. zw. PŚ (RE)
 • dr hab. Krzysztof Labus, prof. PŚ (RG)
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, prof. zw. PŚ (RIB)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. zw. PŚ (RM)
 • dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. PŚ (RIE)
 • dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak, prof. zw. PŚ (RMT)
 • dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ (ROZ)
 • dr hab. inż. Stanisław Krawiec (RT)
 • dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ (RK) 

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. arch. Justyna Swoszowska (RAr)
 • dr inż. Zbigniew Ogonowski (RAu)
 • dr inż. Marian Łupieżowiec (RB)
 • dr inż. Anna Kasprzycka (RCh)
 • dr inż. Tomasz Rusek (RE)
 • dr inż. Piotr Kołodziejczyk, doc. PŚ (RG)
 • dr inż. Wojciech Więcławek (RIB)
 • dr inż. Bożena Gil (RIE)
 • dr inż. Jakub Wieczorek (RM)
 • dr inż. Piotr Gawron (RMS)
 • dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT)
 • dr hab. inż. Katarzyna Dohn (ROZ)
 • dr inż. Kazimierz Witaszek (RT)
 • dr inż. Grzegorz Poręba (RIF)
 • dr Ewa Figas (RK)
 • dr Krzysztof Czapla, doc. PŚ (RJM2)

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Beata Borszcz - Grela (RR1)
 • mgr Krystyna Pręda (AK)
 • mgr Urszula Biernat (RO2)

Wybrani przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich na kadencję 1.09.2018 - 31.08.2019

 • mgr inż. Katarzyna Turoń (RT)

Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego na kadencję 1.09.2018 - 31.08.2019

 • Julia Giżewska (RAr)
 • Rafał Dubel (RAu)
 • Jarosław Urbanek (RAu)
 • Kajetan Witkowicz (RAu)
 • Rafał Świaczny (RB)
 • Weronika Maciak (RCh)
 • Julia Pokorny (RE)
 • Sebastian Sopata (RE)
 • Dawid Franke (RG)
 • Edyta Piecuch (RIB)
 • Piotr Oczkowski (RIE)
 • Helena Niemczynowska (RMS)
 • Aleksandra Gabała (RG)

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 • mgr Amelia Bartnicka (RA)
 • dr hab. Renata Frączek (RJO1)
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ (przedstawiciel ZNP)
 • dr inż. Krzysztof Tytkowski (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 • mgr Lidia Kołodziejczyk (przedstawiciel Komisji Zakładowej ZZ „Kontra” przy Politechnice Śląskiej)

Osoby zapraszane:

 • dr Zygmunt Łukaszczyk (RJP1)
 • dr Małgorzata Rachwalska-Mitas (RJM1)
 • mgr Ewa Brońka (RR2)
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok (RCh)

Skład Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w kadencji od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Ze wspólnoty Uczelni:
 • dr Zygmunt Łukaszczyk - Wiceprzewodniczący Rady
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek
Spoza wspólnoty Uczelni:
 • mgr inż. Artur Tomasik – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Michałek
 • mgr Tomasz Zjawiony, MBA
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z mocy prawa, na okres pełnienia funkcji przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, w skład Rady Uczelni wchodzi:
 • inż. Edyta Piecuch


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |