Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Władze


Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

przewodniczący: - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (R) 

z grupy profesorów i profesorów Uczelni:

 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ (RAr)
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (RAu)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (RAu)
 • dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. PŚ (RB)
 • prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek (RB)
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Marian Kampik (RE)
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ (RE)
 • dr hab. inż. Piotr Bańka, prof. PŚ (RG)
 • prof. dr hab. Krzysztof Labus (RG)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda (RIB)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Piętka (RIB)
 • dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ (RM)
 • dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ (RM)
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak (RIE)
 • dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ (RIE)
 • dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ (RMS)
 • dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak (RMT)
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ (RMT)
 • dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ (ROZ)
 • dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ (ROZ)
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ (RT)
 • dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ (RT)
 • dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ (RIBEK)
 • prof. dr hab. Marek Łos (RJO11)

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr inż. arch. Tomasz Bradecki (RAr)
 • dr inż. Katarzyna Mościńska (RAu)
 • dr inż. Stefan Pradelok (RB)
 • dr inż. Dymitr Czechowicz (RCh)
 • dr inż. Piotr Holajn (RE)
 • dr inż. Marcin Popczyk (RG)
 • dr inż. Marcin Basiaga (RIB)
 • dr inż. Jacek Chrapoński (RM)
 • dr inż. Daniel Węcel (RIE)
 • dr inż. Agnieszka Bier (RMS)
 • dr inż. Agnieszka Sękala (RMT)
 • dr inż. Marek Krannich (ROZ)
 • dr inż. Kazimierz Witaszek (RT)
 • dr inż. Konrad Tudyka (RIF)
 • dr Grzegorz Wlaźlak (RIBEK)
 • dr Małgorzata Rachwalska-Mitas (RJO5)

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Agnieszka Jasińska-Cyptor (RR11)

z grupy doktorantów na kadencję 1.09.2020 r.– 31.08.2021 r.:

 • mgr inż. Amadeus Jagieła-Zając (RG)

z grupy studentów na kadencję 1.09.2020 r. – 31.12.2020 r.:

 • Maciej Ciupka (RAu)
 • Katarzyna Burchan (RB)
 • Kacper Chromiak (RB)
 • Weronika Maciak (RCh)
 • Natalia Nowak (RCh)
 • Dominika Banaś (RE)
 • Julia Pokorny (RE)
 • Aleksandra Gabała (RG)
 • Edyta Piecuch (RIB)
 • Helena Niemczynowska (RMS)
 • Paweł Kotarski (RMT)
z głosem doradczym:
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ (przedstawiciel ZNP)
 • dr inż. Krzysztof Tytkowski (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 • dr Krzysztof Czapla, prof. PŚ (przedstawiciel ZZPPŚL)
 • mgr Lidia Kołodziejczyk (przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Związkowej ZZ „Kontra” przy Politechnice Śląskiej)
osoby zapraszane:
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (RW)
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (RO)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz (RD)
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kania (RAu)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka (RB)
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa (RG)
 • dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak (ROZ)
 • dr Zygmunt Łukaszczyk (CKU)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek (RJO15)
 • mgr Krystyna Pręda (RK)
 • mgr inż. Aleksander Chomiakow (IA)
 • mgr Ewa Brońka (RR2)
 • dr hab. Renata Frączek (RJO1)

Skład Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w kadencji od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Ze wspólnoty Uczelni:
 • dr Zygmunt Łukaszczyk - Wiceprzewodniczący Rady
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek
Spoza wspólnoty Uczelni:
 • mgr inż. Artur Tomasik – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Michałek
 • mgr Tomasz Zjawiony, MBA
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z mocy prawa, na okres pełnienia funkcji przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, w skład Rady Uczelni wchodzi:
 • inż. Edyta Piecuch


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |