Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Studia
Icon Zamówienia publiczne
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych
Logo BIP
Icon
Politechnika Śląska > Strona Główna BIP > Władze


Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020

Rektor - Przewodniczący Senatu - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (R) 

Wybrani przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (RN)
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych (RO)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (RW)
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji (RI)
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ - Dziekan - Wydział Architektury (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - Dziekan - Wydział Budownictwa (RB)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak - Dziekan - Wydział Chemiczny (RCh)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sowa - Dziekan - Wydział Elektryczny (RE)
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa - Dziekan - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (RG)
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik - Dziekan - Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB)
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak - Dziekan - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE)
 • dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ - Dziekan - Wydział Matematyki Stosowanej (RMS)
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - Dziekan - Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ - Dziekan - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej (RT)
 • dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ - Dyrektor - Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją (RIBEK)
 • prof. dr hab. Jerzy Stiller (RAr)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Łęski (RAu)
 • dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ (RB)
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek (RCh)
 • dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ (RE)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Labus (RG)
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz (RIB)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek (RM)
 • dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ (RMS)
 • prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak (RMT)
 • dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. PŚ (RT)
 • dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ (ROZ)
 • dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ (ROZ)
 • dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ (RIF)
 • dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ (RIBEK) 
 • dr Krzysztof Czapla, prof. PŚ (RJO6)

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. arch. Justyna Swoszowska (RAr)
 • dr inż. Zbigniew Ogonowski (RAu)
 • dr inż. Marian Łupieżowiec (RB)
 • dr inż. Anna Kasprzycka (RCh)
 • dr inż. Tomasz Rusek (RE)
 • dr inż. Piotr Zarychta (RIB)
 • dr inż. Bożena Gil (RIE)
 • dr inż. Jakub Wieczorek (RM)
 • dr inż. Piotr Gawron (RMS)
 • dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT)
 • dr inż. Kazimierz Witaszek (RT)
 • dr hab. inż. Grzegorz Poręba (RIF)
 • dr Ewa Figas (RIBEK)

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Beata Borszcz - Grela (RR5)
 • mgr Krystyna Pręda (RK)
 • mgr Urszula Biernat (RO2)

Wybrany przedstawiciele doktorantów na kadencję 1.09.2019 - 31.08.2020

 • mgr inż. Katarzyna Turoń (RT)

Wybrani przedstawiciele studentów na kadencję 1.09.2019 - 31.08.2020

 • Katarzyna Burchan (RB)
 • Maciej Ciupka (RB)
 • Kacper Chromiak (RB)
 • Weronika Maciak (RCh)
 • Natalia Nowak (RCh)
 • Dominika Banaś (RE)
 • Julia Pokorny (RE)
 • Aleksandra Gabała (RG)
 • Edyta Piecuch (RIB)
 • Helena Niemczykowska (RMS)
 • Paweł Kotarski (RMT)

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (RD)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska - Dziekan - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu)
 • dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ - Dziekan - Wydział Inżynierii Materiałowej (RM)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak - Dziekan - Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ)
 • dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ - Dyrektor - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne (RIF)
 • mgr inż. Aleksander Chomiakow (IA)
 • dr hab. Renata Frączek (RJO1)
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ (przedstawiciel ZNP)
 • dr inż. Krzysztof Tytkowski (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
 • mgr Lidia Kołodziejczyk (przedstawiciel Komisji Zakładowej ZZ „Kontra” przy Politechnice Śląskiej)

Osoby zapraszane:

 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok (RCh)
 • dr Zygmunt Łukaszczyk (CKU)
 • dr Małgorzata Rachwalska-Mitas (RJO5)
 • mgr Ewa Brońka (RR2)

Skład Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w kadencji od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Ze wspólnoty Uczelni:
 • dr Zygmunt Łukaszczyk - Wiceprzewodniczący Rady
 • dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Marian L. Turek
Spoza wspólnoty Uczelni:
 • mgr inż. Artur Tomasik – Przewodniczący Rady
 • dr Janusz Michałek
 • mgr Tomasz Zjawiony, MBA
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z mocy prawa, na okres pełnienia funkcji przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej, w skład Rady Uczelni wchodzi:
 • inż. Edyta Piecuch


 |  Instrukcja |  Redakcja |  Statystyki |  Rejestr zmian |  Wniosek o udostępnianie informacji publicznej  |