A A+ A++

Nadania stopnia doktora

OsobaRozprawa doktorska ('Tytuł pracy')Dyscyplinacategories_hfilter
Jakub KrząkałaWyznaczanie modułu sprężystości betonu w procesie budowy sprężonych konstrukcji mostowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Agnieszka KocotMożliwość alternatywnego zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych jako kruszywo w kompozytach o spoiwie cementowym lub geopolimerowymdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Piotr SoczówkaModelowanie lokalizacji przystanków publicznego transportu zbiorowego z zastosowaniem metod analizy przestrzennejdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Maciej FerdynWpływ parametrów obróbki cieplnej na wybrane właściwości mechaniczne ciśnieniowych odlewów strukturalnych ze stopów aluminiumdyscyplina inżynieria materiałoward-im
Mariusz HejneWpływ zmiany konstrukcji formy wtryskowej i związanych z tym parametrów technologicznych na porowatość odlewów ciśnieniowych ze stopu EN AB 46000dyscyplina inżynieria materiałoward-im
Józef SchwietzWykorzystanie dźwięku emitowanego przez pracujący piec elektryczny oraz wahań poboru mocy czynnej do wyznaczenia optymalnego momentu rozpoczęcia podawania spieniacza do pieca.dyscyplina inżynieria materiałoward-im
Szymon PlutaWpływ solanek na termiczny rozkład węgli utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węgladyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Sylwia Widzisz-PronobisAnaliza narzędzi włączających społeczności do projektowania rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych wynikających ze zmian klimatu w tym narzędzi opartych na technologiidyscyplina architektura i urbanistykard-aiu
Weronika JanikBadania nad poprawą właściwości wytrzymałościowych tworzyw na osnowie biopolimerówdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Grzegorz StandoDevelopment of high-performance composites based on non-functionalized carbon nanostructuresdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Joanna Baduradyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Paweł Kuś Models of cancer genome evolution used to evaluate the role of selection and occurrence of new mutationsdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Dariusz RogowskiMetoda oceny zabezpieczeń komponentów sieci przemysłowej na przykładzie sterowników przemysłowychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Wojciech DudzikENSEMBLES OF SUPPORT VECTOR MACHINES WITH EVOLUTIONARILY OPTIMIZED HYPERPARAMETERS AND TRAINING SETSdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Magdalena ŁugowskaSilesian University of Technology Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Sciencedyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Krzysztof SzczyrbaSystem wizualizacji i diagnostyki pracy urządzeń bazujący na bezprzewodowej sieci czujników wibroakustycznych i metodach eksploracji danychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Patryk JarnotMethods for similarity analysis of low complexity regions in protein sequencesdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Paweł BzowskiMetody elastycznego dopasowania obrazów medycznych w zastosowaniach do różnych technik obrazowaniadyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Anna TaratutaStruktura i własności fizykochemiczne warstw powierzchniowych stopu NiTi stosowanego na implanty w układzie krwionośnymdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Małgorzata Adamiec-OrganiściokRegulacja programowanej i nieprogramowanej śmierci komórkowej w różnych liniach komórkowych dyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Michał Juzek„Wpływ wybranych modyfikacji zastosowanych na drodze strefa zazębiania – korpus przekładni na drgania przekładni zębatej” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Przemysław GarbaczOptymalizacja wtórnych metod odazotowania spalin w kotłach rusztowychdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Przemysław SebastjanOptimization of automotive suspension components with consideration of their unstable behaviordyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Dagmara PerżyłoModel nieustalonych deformacji terenu górniczego wykorzystujący nową funkcję wpływów uwzględniającą jej zmienność w czasie dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Magdalena Folwarczny-DragaKoszty środowiskowe w ujęciu procesowym kosztów działalności przedsiębiorstw górniczychdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Mikołaj StryczyńskiModelowanie hipertermii onkologicznej z wykorzystaniem równań z dwoma czasami opóźnień.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Bartłomiej PudełkoKształtowanie poziomu hałasu komunikacyjnego w funkcji rozkładu natężenia ruchu przy istniejącym i projektowanym układzie dróg krajowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Paweł MarzecAnaliza możliwości wykorzystania mieszanin paliw gazowych o zmiennym składzie do zasilania silników spalinowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Dariusz ZielińskiWykorzystanie algorytmu genetycznego do doboru elementów ochronnika interfejsu komunikacyjnego w urządzeniach przytorowychdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Adrian OlczykWielokryterialność i predykcja w planowaniu trajektorii w sieciach komunikacji publicznejdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Oliwia KrauzeMeasurements, modelling and control of flow in grinding installation with electromagnetic milldyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Łukasz PawlikMetody zwiększenia skuteczności wirtualnych konsultantów poprzez minimalizację niepoprawnie rozpoznawanych intencji z wypowiedzi klientówdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Wojciech KorekResearch and development of a new touch-screen based inceptors design for an aircraft controldyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Marta Wala-KapicaOpracowanie nowych tworzyw elektrokatalitycznych z wykorzystaniem nanotechnologii do utleniania wybranych związków organicznychdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Marta Chrószcz-PorębskaModyfikacje kopolimerów dimetakrylanowych z wykorzystaniem związków zawierających czwartorzędowe grupy amoniowe w celu otrzymania nowych antybakteryjnych spoiw kompozytów stomatologicznychdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Agata MuszyńskaAdvanced data exploration techniques for augmented transcriptional landscape and its better quantificationdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Natalia Wielgus„Analysis of material properties of industrial waste-based geopolymers for assessment of their usability in construction” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Sebastian Syma„Analiza zależności modułów odkształcenia konstrukcji drogowych w metodach statycznej i dynamicznej” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Zygmunt Bartoszek„Analiza teoretyczna i doświadczalna wzmocnienia podłoża poduszką i geomateracem” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Paweł Słowiński"Identyfikacja poruszającego się pojazdu na podstawie sygnałów wibroakustycznych” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Mariusz WalaZastosowanie wybranych algorytmów sztucznej inteligencji do poprawy efektywności procesów transportu i zbiórki odpadów komunalnychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Grzegorz CyganWpływ temperatury i czasu na właściwości samozagęszczalnych mieszanek na spoiwach cementowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Tomasz GąsiorowskiNośność i odkształcalność skrępowanych żelbetem ścian z ABK ścinanych monotoniczniedyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Katarzyna NowakOpracowanie teoretycznych podstaw nowego sposobu rektyfikacji budynków poddanych wpływom górniczym, który pozwala na minimalizację kosztów z tym związanychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Tomasz KujawaSkipping batch effect correction: clustering-based methods for analyzing confounded single-cell RNA-sequencing datadyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Konrad DurajDeep learning applications in biomedical engineeringdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Aleksandra SuwalskaDeveloping a system of automatic identification of cellular subpopulations in data from single-cell mass cytometry with the use of algorithms for grouping of high dimensional datadyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Robert SornatOpracowanie i walidacja alternatywnej metody badania teratogenności z wykorzystaniem Hydra attenuata i Brachydanio reriodyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Bartłomiej RutczykExperimental and mathematical investigation into the heat-transfer processes within the heat exchangers of an α type Stirling enginedyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Bartosz StanekMulti-variant experimental and numerical analysis of selected design and energetic aspects of parabolic trough collectorsdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Nikolina PoranekOcena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK w betonie o zwiększonej szczelnościdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Mateusz KaniaData Clustering With Mixtures of Multidimensional Distribuionsdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Mateusz KaniaData Clustering With Mixtures of Multidimensional Distribuionsdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Jarosław HomaImplementacja algorytmów synchronizacji urządzeń sieciowych bazujących na paradygmacie programowalnych sieci komputerowychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Zdzisław BieleckiSterowanie w układach z przepływem wielofazowymdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Jerzy KocerkaAutomatic quality analysis of textual requirements using natural language processingdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Anna Kuliś-KapuścińskaCharacterization of surface properties of low dimensional zinc oxide ZnO nanostructures for potential microelectronics applicationdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Maciej KlimasComparative analysis and implementation of selected new alternating current electric arc modelsdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Michał PielaAnalysis of the brain activity spatio-temporal patterns for development of brain-computer interfacesdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Paweł Szlęzak„Model koopetycji zarządzania kapitałem ludzkim w zwinnie realizowanych projektach” dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Mariusz DukaWyznaczanie rankingu stron WWW algorytmem ISOWQ Rankdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Joanna BijakPrzekształcenie jednorodne w analizie i modelowaniu układów odzyskiwania energiidyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Katarzyna Młynarek-ŻakProjektowanie składu chemicznego stopów aluminium o strukturze amorficznej, nanokrystalicznej i kwazikrystalicznej w oparciu o obliczenia termodynamicznedyscyplina inżynieria materiałoward-im
Wojciech SikoraMachine learning-based workflow for the analysis of MALDI-TOF mass spectrometry cancer datadyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Daria KatlaResearch on the potential of electrolysis and gasification of solid fuels for the production of synthetic natural gas in a polygeneration systemdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Patryk GrelewiczApplication of fusion of chosen control performance assessment methods for automatic diagnostics and performance improvement of control systemsdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Paweł KowalczykStatystyczne podejscie do weryfikacji i walidacji systemów sterowania w pojazdach autonomicznychdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Godlove Suila KuabanTransient Markovian and Diffusion Approximation Models for Performance Analysis of Computer Networks and Battery Energy Storage Systemsdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Łukasz DygaRedukcja zniekształceń napięcia wyjściowego falowników napięcia przeznaczonych do systemów UPS dla normatywnych obciążeńdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Kamil ZenowiczOptimisation of Unmanned Aerial Vehicle of Unlimited Flight Endurance.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Anna SkorupaMulti-scale modelling of heat and mass transfer in tissues and cells during cryopreservation including interval methodsdyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Łukasz SobczakWykorzystanie symulacji komputerowej w systemach autonomii pojazdów lądowychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Michał Batko"Analiza możliwości przeprowadzania oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej w oparciu o zastosowanie technologii bezzałogowych pojazdów, w tym pojazdów latających"dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Anna Butor„Analiza celowości zastosowania recyklingu materiałów stosowanych dla nowoopracowanych polimerowych podkładów kolejowych w oparciu o LCC”dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Mateusz Kałuża„Badania i analizy nawierzchni drogowych poddanych oddziaływaniom górniczym”dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Krzysztof Grzyb„The behavior of masonry stiffening walls based on the full-scale research” dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Kamil Korus"Digital twins of bridges: establishing principles of virtualization with practical use cases"dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Katarzyna Młynarek-ŻakProjektowanie składu chemicznego stopów aluminium o strukturze amorficznej, nanokrystalicznej i kwazikrystalicznej w oparciu o obliczenia termodynamicznedyscyplina inżynieria materiałoward-im
Alexander CortezMolecular mechanisms of tumor cell resistance to the FGFR kinase inhibitordyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Magda TunkelCechy modelowe sakralnej architektury drewnianej Górnego Śląska na podstawie analizy zachowanych obiektówdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Oktawian BialasThe influence of hybrid processes of surface microalloying on the structure and properties of surface layers of Ti and Ti alloy-based biomedical materials dyscyplina inżynieria materiałoward-im
Adam SkowronekImprovement of the ductility of high-strength medium-Mn steels through intercritical annealingdyscyplina inżynieria materiałoward-im
Filip GamońThe influence of chosen antibiotics on the anammox processdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Aneta DynerFunkcjonalizacja powierzchni stali 316LVM pod kątem uwarunkowań i oddziaływania z układem sercowo – naczyniowymdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Joanna TobiaszMachine learning methods in suport of multiomics signature identification for breast cancer patient subpopulationsdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Rafał BiałozorAnalysis of the bond defects influence on the behaviour of RC beams strengthened with CFRPdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Maciej IrlikWpływ raportowania pozycji pociągu na przepustowość linii kolejowejdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Sebastian WaniczekSystem magazynowania energii w sprężonym powietrzu sprofilowany na potrzeby dużych jednostek wytwórczychdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Rafał RobakOptymalizacja parametrów dynamicznych kierownic turbin niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjidyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Krzysztof PasterakStrumieniowe hurtownie danych zorientowane na przetwarzanie wielkich zborów danych kontekstowychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Patryk PankiewiczJakość i bezpieczeństwo oprogramowania w przemyśle motoryzacyjnym - analiza standardów oraz opracowanie metody wspomagającej proces tworzenia oprogramowaniadyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Paulina BugielAutomatyczna analiza dużych zbiorów nagrań wideo w celu wskazania w nich obrazów wybranych obiektów i określenia warunków pogodowychdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Monika WójcikOcena środowiskowa i energetyczna procesów poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów z uwzględnieniem analizy ryzykadyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Mirosław SytaOptymalizacja struktury układów technologicznych do wykorzystania ciepła produkowanego przez wysokotemperaturowe reaktory jądrowe HTR na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących polskich elektrowniach i elektrociepłowniachdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Grażyna Pęciak-ForyśUsuwanie azotu z odcieków po odwadnianiu przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzudyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Jan GrygierzecAnaliza techniczno-ekonomiczna zastosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania i chłodzenia samochodówdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Marek StaszekModel systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zorientowanych na zrównoważony rozwójdyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Anna HorzelaSpołeczna odpowiedzialność w klastrachdyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Paulina MajorZarządzanie projektami w fundacjach i rejestrowych stowarzyszeniach sektora organizacji pozarządowychdyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Jakub SemrauKoncepcja oceny zakłóceń w procesach realizowanych w zakładach karnychdyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Mateusz DulewskiSystem marketingu analitycznego jako narzędzie wspierające realizację strategii instytutu badawczegodyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Jarosław Jamrozy„Model zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie usług górniczych”dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Grzegorz Przewoźnik„Analiza roli kierownika projektu w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży lotniczej w Polsce” dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakoścird-nozij
Kamil KsiążekOptimization of deep learning network architectures for hyperspectral data classificationdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Ernest AntolakOpracowanie efektywnej metodologii dopasowywania struktury sprzętowej oraz optymalizacja zasobów systemu PRET do wymagań czasowych zadańdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Bogusław NowakWykrywanie przejazdu pojazdu szynowego na podstawie zarejestrowanych sygnałów drganiowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Wojciech KamińskiOpracowanie metody oceny funkcjonowania sieci kolejowej wybranych regionów Polskidyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Grzegorz MrukwaClustering techniques of higt-throughput big-omics datadyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Paweł MarkiewiczResearch and Development of Occupancy Grid Fusion for Automotive Applications dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Jacek RozmusMetoda oceny i doboru komunikatu znaku zmiennej treści na przejazdach kolejowo-drogowychdyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Tomasz Wojnar„Budowa systemu bezpieczeństwa związanego z procesem holowania szybowca”dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Marek MolędaZwiększenie niezawodności pracy urządzeń bloków energetycznych poprzez zastosowanie analityki predykcyjnejdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Jarosław GrochowalskiOptymalizacja pracy kotła fluidalnego uwzględniającego zużycie erozyjne, zwiększająca dyspozycyjność jednostki w aspekcie uciepłownienia bloku energetycznegodyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Krzysztof KotowskiAnalysis of EEG signals for emotion recognitiondyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Krzysztof HanzelWykorzystanie filtracji adaptacyjnej i logiki rozmytej oraz technologii UWB do identyfikacji i lokalizacji obiektów na potrzeby walidacji algorytmów w podsystemach ADASdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Krzysztof PaszekWykorzystanie sieci neuronowej oraz systemu rozmytego do predykcji pozycji i wyboru ścieżki poruszającego się obiekt w lokalnym systemie pozycjonowania opartym na technologii UWBdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Jakub SzygułaAdaptacyjne algorytmy zarządzania natężeniem ruchu w sieci Internetdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Marek DrewniakMetody analizy efektywności i jakości procesów produkcji dyskretnej wykorzystujące wzorce technologiczne i wybrane mechanizmy eksploracji danychdyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Paweł MatyszokIndukcja reguł akcji na podstawie metody sekwencyjnego pokrywaniadyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Maciej ŻołnierczykModułowe oczyszczanie ścieków przemysłowych w układach zintegrowanych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów fizykochemicznych i biologicznych dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Piotr WiśniewskiNumerical modelling of phase-change processes in humid air transonic flowsdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Bartłomiej PawłowskiOpracowanie nowej generacji konkurencyjnych produktów termoprzewodzącychdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Arkadiusz MusiałOptymalizacja parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych siłowni ORC zasilanej ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Dominika GądarowskaAktywacja komórek dendrytycznych i keratynocytów jako alternatywna metoda oceny działania uczulającego ksenobiotykówdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Michał DoffekOgrzewanie i chłodzenie z centralnego źródła ciepła w sieci ze zdalnymi węzłami cieplnymidyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Magdalena JędzierowskaAlgorytmy komputerowej analizy obrazów w analizie deformacji rogówki okadyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Michał ZellnerWybrane zagadnienia układów bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej z silnym sprzężeniem magnetycznymdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Tomasz SułkowskiImplementacja algorytmu autonomicznej jazdy w symulowanym ruchu ulicznymdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Szymon ByskoEfektywność energetyczna jako kryterium walidacji modelowania systemów napędów elektrycznych dla potrzeb wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowejdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Magda MrozikWykorzystanie metody pozycjonowania SBAS w procedurze podejścia do lądowania statku powietrznego dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Mateusz Jurczak”Opracowanie metody automatycznego tworzenia tablic zależności stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym”.dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Ewa Dobkiewicz-WieczorekOptymalizacja pracy skraplaczy turbinowych w pełnym paśmie regulacji obciążeniadyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Martyna TomalaDobór sposobów eksploatacji oraz planowanie badań diagnostycznych elementów turbin pracujących w elastycznych warunkach pracy w oparciu o analizę ryzykadyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Aleksander PłaczekWsparcie diagnostyki onkologicznej w opartym o dane omiczne procesie wielokryterialnego wnioskowania parametryzowanego obrazem klinicznym pacjentów o podobnym profiludyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacjard-itit
Sofija Kekez„Predictions of the mechanical and electrical properties of cementitious composites using artificial neural networks”.dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Mateusz Żarski„Wizja komputerowa i transfer learning w inspekcjach betonowych obiektów mostowych”dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Agnieszka DziendzielWielotorowe, wielonapięciowe elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokich i najwyższych napięćdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Daria ŚwiętochowskaMonolity krzemionkowe jako nośniki enzymów w wybranych procesach biotransformacjidyscyplina nauki chemicznerd-nc
Michał Tałaj"Ocena trwałości betonów niskoemisyjnych"dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Karol Wandoch"Kształtowanie składu współczesnego betonu dla potrzeb budownictwa z uwzględnieniem wymagań ekologicznych"dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Konrad Walotek"Badania i analizy mieszanek drogowych zawierających wybrane odpady antropogeniczne"dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Damian KurzydymExperimental and numerical research of the selective catalytic reduction system for diesel engine carsdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Kamil KierepkaAnaliza i badania dwuczęstotliwościowych falowników rezonansowych do nagrzewania indukcyjnegodyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Jarosław WrotniakAkustyczne fale powierzchniowe w badaniach własności sensorowych cienkich warstw wybranych związków polimerowych z wykorzystaniem dodatkowych metod aktywacjidyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Wojciech BłotnickiZastosowanie znacznikowej metody czasu przejścia dla pomiarów strumienia objętości w układach sterowaniadyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Jarosław RzepeckiApplication of smart materials for selected vibration reduction problemsdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Anna ChrapońskaNoise and vibration reduction of a device enclosed in a thin-walled casing with the use of structural interactionsdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Jakub SobierajWaloryzacja popiołów w celu ich dalszego wykorzystania w materiałach antropogenicznycdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Grzegorz ŚwiacznyMetodyka optymalizacji struktury asocjatywnych modeli CAD.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Artur PollakWdrożenie polskiej platformy Nazca 4.0 w celu implementacji koncepcji przemysłu 4.0 w procesach produkcyjnych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Żaneta GarczykTrójwymiarowy model jako narzędzie do wyznaczania objętości porów biomateriału przeznaczonego do implantacjidyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Grzegorz OlośAktywność radiocezu w mięśniach zwierząt łownych pozyskiwanych na obszarze Anomalii Opolskiej na tle Polski i Europydyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Łukasz RutkowskiBilansowanie energetyczne komór paleniskowych kotłów rusztowych średniej mocy - eksperymentalna weryfikacja metod obliczeniowychdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Dawid GajdaMigracja wodoru z podziemnych magazynów mieszanin metanowo-wodorowych. Zagadnienia przepuszczalności i dyfuzji.dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Michał StebelNumerical analysis of conjugate heat and mass transfer phenomena in food freezing using hydrofluidisation impingement methoddyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Adam JurekZwiększenie zasięgu operacyjnego podestu ruchomego pojazdów samochodowych przy zachowaniu masy własnej pojazdudyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Piotr CybulkoZmniejszenie zużycia zaworów wydechowych w silnikach spalinowych zasilanych paliwami CNG/LNG z wykorzystaniem faz międzymetalicznych Fe-Aldyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Ewa KarchniwyDetailed numerical modeling of solid fuels conversion processesdyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Mieszko TokarskiComputational and experimental analysis of a condensation hooddyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Krzysztof PajączekAnaliza i optymalizacja układu skraplania gazu ziemnego wykorzystującego egzergię odpadową z systemu przesyłu i dystrybucji gazudyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetykard-isgie
Paweł LasekAnaliza i badania wybranych metod magnesowania nadprzewodników wysokotemperaturowych dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Daria FrączakKatalityczne uwodornienie produktów procesu termicznego krakingu odpadów tworzyw sztucznychdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Urszula DoroszChemoenzymatyczne metody otrzymywania estrów kwasu mlekowegodyscyplina nauki chemicznerd-nc
Mateusz SamborUsuwanie metali szlachetnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE) z wykorzystaniem procesów membranowychdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Anna DrewniakSynteza i charakterystyka nowych diimidów opartych na układach aromatycznych naftalenu i perylenudyscyplina nauki chemicznerd-nc
Katarzyna HopkoBadania nad syntezą inhibitorów glikozylotransferaz oraz ich wstępna ocena aktywności biologicznejdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Radosław KitelNovel genistein glycoconjugates - synthesis, structure-activity relationships and evaluation of molecular mechanism of action in three-dimentional cancer modeldyscyplina nauki chemicznerd-nc
Błażej PodleśnyRozdział mieszanin nanorurek węglowych metodą dwufazowej ekstrakcji wodnejdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Monika Heba (Zaufal)Badania nad katalityczną racemizacją w dynamicznym rozdziale kinetycznymdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Dominika Czerwińska-GłówkaElektroaktywne powierzchnie polimerowe do sterowania wzrostem biofilmu bakteryjnego i komórkowegodyscyplina nauki chemicznerd-nc
Damian HoniszOddziaływania pi-elektronowe w symetrycznych i asymetrycznych modelowych układach donorowo-akceptorowych o zróżnicowanym powinowactwie elektronowymdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Marcin GerlichAnaliza kinetyki spalania w układzie ciał skondensowanychdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Karolina MiszczyszynSynteza nowych, półprzewodnikowych związków organicznych dla technologii detektorów światła podczerwonegodyscyplina nauki chemicznerd-nc
Aleksandra NygaCharakterystyka związków donorowo-akceptorowych jako materiałów do elektroniki organicznej, wpływ morfologii na właściwości fotofizyczne i elektrochemiczne warstwdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Massimiliano SipalaDesign, synthesis and photophysical characterization of selected phenanthroimidazole derivatives as Thermally Activated Delayed Fluorescence emittersdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Paola Zimmermann CrocomoThe intermolecular and intramolecular donor-acceptor charge transfer behaviour as a way to control thermally activated delayed fluorescence emissiondyscyplina nauki chemicznerd-nc
Katarzyna TurońModel kształtowania i wdrażania systemu car-sharing z wykorzystaniem wielokryterialnego wspomagania decyzjidyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transportrd-ilgit
Tomasz MacuraImplementacja procesów projektowych i organizacyjnych w zespołach rozproszonych w przemyśle samochodowym.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Mateusz KucEnergooszczędny dekoder kodów LDPC implementowany w układzie FPGAdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Krzysztof KubiczekKalorymetryczny przetwornik wartości skutecznej napięcia przemiennegodyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Dominika StradomskaKatalizatory heterogeniczne oparte o strukturalne nośniki krzemionkowe - zastosowanie w wybranych procesach enzymatycznych i chemoenzymatycznychdyscyplina nauki chemicznerd-nc
Karolina WrześniowskaMetoda identyfikacji konstrukcyjnych obiektów elementarnych na potrzeby systemu automatycznego planowania procesu technologicznego.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Tomasz SzwarcAnaliza warunków pracy i dobór parametrów geometrycznych separatora powietrzno-olejowego dla turbiny gazowej.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Marek SznuraDevelopment of a power and communication bus using HIL and computational intelligence techniques.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Bartosz StołtnyWibroaktywność lotniczych silników tłokowych - opracowanie metody oceny stanu technicznegodyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Massimiliano PedotManufacturing process diagnostics and damage assessment of HSLA butt-welded pipelines.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Dorota PalkaZastosowanie badań modelowych do analizy stanu zagrożenia metanowego w procesie produkcji górniczej.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Natalia MolędaWybrane zagadnienia modelowania numerycznego i badań eksperymentalnych w projektowaniu stentów biodegradowalnych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Aleksandra MikulíkováOptymalizacja topologiczna konstrukcji urządzeń rehabilitacyjnych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Przemysław MężykAkumulacja i rozpraszanie ciepła odpadowego z silnika pojazdu wojskowego.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Paweł ŁójDiagnostyka eksploatacyjna pomp próżniowych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Adam KrępaZastosowanie wybranych metod Lean Enterprise w doskonaleniu strategii zarządzania procesem produkcyjnym odlewów tłoków dla motoryzacji.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Mateusz KosiorModel-Based Adaptive Path Planning Algorithm for Unmanned Aerial Vehicles.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Kamil KołtałoTechniczno-organizacyjne aspekty wdrożenia technologii wytwarzania cynkowych powłok płatkowych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Mateusz JuzuńWybrane wytyczne dotyczące projektowania osłon podwozi pojazdów szynowych.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Jakub FranekProces wtrysku biopolimerów zwiększający wydajność produkcji.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Sebastian WołkowiczModelowanie i predykcja odpowiedzi kohorty pacjentów onkologicznych na terapię skojarzoną na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płucdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Katarzyna SieradzkaClassification of white blood cells based on single – cell sequencing data for biodosimetry purposesdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Marcin NowakDevelopment of numerical model for modeling artificial heart valves for performing virtual therapies dyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Bartłomiej SawarynZastosowanie sygnałów akustycznych do wspomagania procesu diagnostyki i rehabilitacji wybranych połączeń ruchomych kości człowiekadyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Natalia PiasecznaZastosowania wybranych metod obrazowych do oceny adhezyjnych właściwości trombogennych biomateriałówdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Maria GrackaModeling and analysis of the blood flow using multiphase approachdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Kinga LeszczorzMathematical modelling applied to deciphering the molecular mechanisms of radiation responsedyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Patryk BilProdukcja tlenu azotu i anionorodnika ponadtlenkowego przez komórkowe syntazy tlenku azotu i zmiany po ekspozycji na promieniowanie jonizującedyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Małgorzata AdamiecRegulacja programowanej i nieprogramowanej śmierci komórkowej w różnych liniach komórkowychdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Dominika BandołaNumerical and experimental investigations of heat transfer processes in therapeutic hypothermia during newborns brain coolingdyscyplina inżynieria biomedycznard-ib
Artur WodołażskiModele wieloskalowych procesów ciągłych dla ko-symulacji w projektowaniu systemów sterowaniadyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Karol JabłońskiPoprawa parametrów metrologicznych czujników gazów palnychdyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmicznerd-aeeitk
Michał WalczakOptymalizacja parametrów procesowych wybranych węzłów instalacji wysokociśnieniowych wytwarzania melaminydyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Anna SierancWpływ modyfikacji składników klejów białkowych do materiałów drewnopochodnych oraz warunków ich aplikacji na właściwości spoindyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Lech SchimmelpfennigAdaptacja i praktyczne zastosowania modeli i algorytmów ekonometrycznych w analizie i optymalizacji złożonych systemów produkcji ciągłej w przemyśle chemicznymdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Wojciech PiotrowskiOpracowanie i wdrożenie ulepszonej, niskoemisyjnej technologii przemysłowego wytwarzania octanu etyludyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Katarzyna Leśniak-ZiółkowskaNowa generacja powierzchni bakteriostatycznych/antybakteryjnych otrzymywanych metodą PEO w zawiesinach związków srebra, miedzi i cynku na implantach dedykowanych tkance twardejdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Kamil PeckhBadania reakcji utleniającego rozszczepienia podwójnego wiązania węgiel-węgiel z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i tlenu jako czynników utleniającychdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Bartłomiej KramarczykOpracowanie nowatorskiej i ekologicznej formuły materiału wybuchowego emulsyjnego luzem o zwiększonych parametrach detonacyjnych i stabilności chemicznejdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Karolina BakalorzBadania nad innowacyjnymi, biodegradowalnymi ligandami azotowo-tlenowymi i ich kompleksami metali Fe, Zn, Cu, Mn jako mikroodżywczymi dodatkami dla roślin uprawnychdyscyplina inżynieria chemicznard-ic
Piotr KiljanMetoda określania systemu identyfikacji węgiel-skała.dyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Jarosław ChrukinMetodyka optymalizacji parametrów magistrali zasilająco-sygnałowej z zastosowaniem algorytmów heurystycznychdyscyplina inżynieria mechanicznard-ime
Natalia BarteczkoBadania nad zastosowaniem alternatywnych układów katalitycznych w metatezie olefinowejdyscyplina inżynieria chemicznard-ic

Liczba odwiedzin: 6715

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie