A A+ A++

Projekty partnerskie

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, dzięki opracowaniu modelowych programów i ram jakości staży i praktyk dla uczniów w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Wdrożenie produktów projektu bezpośrednio wpłynie na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, zostało ustanowiony Główny Instytut Górnictwa.

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności polskiego sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rad ds. Kompetencji działającej na terenie całej Polski w okresie realizacji projektu, tj. do końca sierpnia 2022 roku i min. 12 m-cy po jego zakończeniu oraz opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych. Rezultatem projektu będzie utworzona i funkcjonująca Rada kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, została ustanowiona Syntea Spółka Akcyjna.”

 

Liczba odwiedzin: 123

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie