A A+ A++

Programy studiów

Kierunek
stopień
analityka biznesowaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
architektura

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
architektura wnętrzI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
automatyka i informatyka przemysłowaI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
 
automatyka i robotykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
makrokierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
biotechnologiaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
budownictwoI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
chemiaI, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
elektronika i telekomunikacjaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
elektrotechnikaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
energetykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)

II, profil akademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/23)

fizyka technicznaI, profil praktyczny 
gospodarka obiegu zamkniętegoI, profil ogólnoakademicki 
górnictwo i geologiaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
informatykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
informatyka przemysłowaI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
 
makrokierunek: informatyka przemysłowa II, profil ogólnoakademicki  (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria bezpieczeństwaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
inżynieria biomedycznaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
inżynieria materiałowaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowaI, profil ogólnoakademicki 
inżynieria produkcjiI, profil ogólnoakademicki 
inżynieria środowiskaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
lingwistyka stosowana

I, profil praktyczny

I.,profil praktyczny (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

 
logistykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil praktyczny
matematykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021)

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

I, profil praktyczny

II, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny

mechatronika

I, profil ogólnoakademicki

I. profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/23)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
modelowanie komputeroweI, profil ogólnoakademicki 
nanotechnologia II, profil ogólnoakademicki
ochrona środowiska II, profil ogólnoakademicki
pedagogikaI, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnajednolite magisterskie, profil praktyczny
socjologiaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
technologia chemicznaI, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
makrokierunek: technologia i inżynieria chemicznaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
technologie metaliI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
teleinformatykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
transport

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego2021/2022)

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
transport kolejowyI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
 
zarządzanieI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
zarządzanie i inżynieria produkcji

I, profil ogólnoakademicki

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
zarządzanie projektamiI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
automatyka i robotyka przemysłowaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
general engineering (inżynieria ogólna)I, profil ogólnoakademicki 
geodezja i kartografiaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
geoinformatyka i geologia środowiskaI, profil ogólnoakademicki 
geoinżynieria i eksploatacja surowcówI.,profil ogólnoakademicki II.,profil ogólnoakademicki 
informatyka w systemach i układach elektronicznych
(computer science in electronic systems and circuits)
I, profil ogólnoakademicki 
inżynieria i technologie materiałoweI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria lotnicza i kosmicznaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
inżynieria produkcji i zarządzaniaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn energetycznychI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
mechatronika przemysłowaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
rekultywacja i zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych
I, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
sustainable energy engineering
(zrównoważona inżynieria energetyczna)
 II, profil ogólnoakademicki
technologie kognitywne II, profil ogólnoakademicki
mikroinformatyka systemów cyfrowych II, profil ogólnoakademicki

Liczba odwiedzin: 3466

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie