A A+ A++

Programy studiów

Kierunek
stopień
analityka biznesowaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

II, profil ogólnoakademicki

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

architektura

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
architektura wnętrzI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
automatyka i informatyka przemysłowa

I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
automatyka i robotykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
makrokierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
biotechnologia

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
budownictwoI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
chemiaI, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
elektronika i telekomunikacjaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
elektrotechnika

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
energetyka

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)II, profil akademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/23)
fizyka techniczna

I, profil praktyczny

I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
gospodarka obiegu zamkniętegoI, profil ogólnoakademicki 
górnictwo i geologiaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
informatykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
informatyka przemysłowaI, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
 
makrokierunek: informatyka przemysłowa II, profil ogólnoakademicki  (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria bezpieczeństwa

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
inżynieria biomedyczna

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademcki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
inżynieria materiałowa

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowaI, profil ogólnoakademicki 
inżynieria produkcjiI, profil ogólnoakademicki 
inżynieria środowiskaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
lingwistyka stosowana

I, profil praktyczny

I.,profil praktyczny (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023)

I, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
logistyka

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil praktyczny
matematykaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021)

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

I, profil praktyczny

II, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil praktyczny

mechatronika

I, profil ogólnoakademicki

I. profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2022/23)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil praktyczny
modelowanie komputeroweI, profil ogólnoakademicki 
nanotechnologia II, profil ogólnoakademicki
ochrona środowiska II, profil ogólnoakademicki
pedagogikaI, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)II, profil praktyczny
II, profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnajednolite magisterskie, profil praktyczny
socjologiaI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
technologia chemicznaI, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025)
makrokierunek: technologia i inżynieria chemicznaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
technologie metaliI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
teleinformatykaI, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
transport

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego2021/2022)

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
transport kolejowy

I, profil praktyczny
I, profil praktyczny (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
zarządzanieI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021)II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)
zarządzanie i inżynieria produkcji

I, profil ogólnoakademicki

I.,profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023)
zarządzanie projektami

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

II, profil ogólnoakademicki

II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

automatyka i robotyka przemysłowa

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria ogólna

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
geodezja i kartografia

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego  2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
geoinformatyka i geologia środowiskaI, profil ogólnoakademicki 
geoinżynieria i eksploatacja surowców

I.,profil ogólnoakademicki 

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od roku akademickiego 2023/2024)

II.,profil ogólnoakademicki 

II., profil ogólnoakademicki (obowiazuje od roku akademickiego 2023/2024)

informatyka w systemach i układach elektronicznych
(computer science in electronic systems and circuits)

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

 
inżynieria i technologie materiałoweI, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
inżynieria lotnicza i kosmiczna

I, profil ogólnoakademicki

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
inżynieria produkcji i zarządzania

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
mechanika i budowa maszyn energetycznychI, profil ogólnoakademicki 
mechatronika przemysłowa

I, profil ogólnoakademicki
I, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)

I, profil ogólnoakademicki (obowiązujacy od roku akademickiego 2023/2024)

II, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)
rekultywacja i zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych
I, profil ogólnoakademickiII, profil ogólnoakademicki
II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022)
sustainable energy engineering
(zrównoważona inżynieria energetyczna)
 II, profil ogólnoakademicki
technologie kognitywne II, profil ogólnoakademicki
mikroinformatyka systemów cyfrowych II, profil ogólnoakademicki
technologie kognitywne i media społecznościoweI, profil ogólnoakademicki 
chemia przemysłowa II, profil ogólnoakademicki
energetyka jądrowa II, profil ogólnoakademicki

Liczba odwiedzin: 14616

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie